MARKA

Insurance Description

  • Sektöre uygun ve Kurum incelemesini kolay geçebilecek marka oluşturulması konusunda marka seçimi ve marka araştırmaları ile birlikte müvekkillerimize destek verilmesi

  • Tespit edilen markaların Kurum online veri tabanı çerçevesinde marka benzerlik araştırmasının yapılması ve hukuki görüşlerimizi de içeren rapor halinde müvekkilimize sunulması,

  • Marka başvurusu tescil edilene kadar her sürecin takibi, Kurum kararlarının müvekkile rapor halinde sunulması, gerekli işlemlerin müvekkil talimatları ile yapılması

  • Müvekkillerimize ait markaların her ay yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde benzer markalar açısından takip edilmesi ve tespit edilen markaların müvekkillerimize bildirilmesi

  • Tanınmış olduğuna inanılan ve tanınmışlığı kanıtlanabilecek markalar için Kurum siciline kaydedilmek üzere Tanınmışlık Başvurusu yapılması

  • Müvekkillerimize ait markaların 10 yıllık yenileme periyotlarının takibi ve müvekkillere bildirim yapılarak yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • Yurt dışında kullanılan ve kullanılması düşünülen markalar için ilgili ülkeler bazında marka başvurusu yapılması ve sürecin takibi