PATENT/FAYDALI MODEL

Insurance Description

 

  • Başvuru yapılması muhtemel/ müvekkil talebi doğrultusunda patent/faydalı modele ilişkin sistemde sorgulama yapılması ve aynı tür olanların müvekkile iletilmesi

  • Başvuru yapılması muhtemel buluşun patent/faydalı model olabilirliği konusunda değerlendirme yapılması

  • Başvuru yapılacak patent/faydalı model için tarifname, istemler, özet içeren tarifname takımının hazırlanması

  • Patent/faydalı model başvurusu tescil edilene kadar her sürecin takibi, Kurum kararlarının müvekkile rapor halinde sunulması, gerekli işlemlerin müvekkil talimatları ile yapılması

  • Müvekkillerimize ait patent/faydalı modellerin yıllık yenileme periyotlarının takibi ve müvekkillere bildirim yapılarak yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  • Yurt dışında kullanılan ve kullanılması düşünülen patent/faydalı modeller  için ilgili ülkeler bazında başvurusu yapılması ve sürecin takibi